جاده ای در ابرکوه که در میان مردم به جاده مرگ شهرت یافته است، روز گذشته باز هم قربانی گرفت.

به گزارش مهر، ترافیک شدید در جاده های منتهی به ابرکوه از ورودی های شیراز و یزد همچنان قربانی می گیرد و این جاده ها نزد مردم شهر به نام جاده های مرگ مشهور شده اند.

این تصادفات که به طور عمده یک سوی آن ماشین های سنگین هستند اکنون برای مردم شهرستان محروم ابرکوه به صورت یک واقعه عادی تلقی می شود.

ابرکوه دارای کمربندی نیست و مردم سالهاست که چشم انتظار بهره برداری از کمربندی ابرکوه هستند.

ماشین های سنگین در ابرکوه برای عبور از این شهر ناگزیر از عبور از کنار گذر ابرکوه هستند که منطقه ای مسکونی است و برای ورود و خروج از آن نیز باید قسمتی از شهر را طی کنند.

عصر دیروز با تماس های شهروندان متوجه یک حادثه رانندگی در ابتدای جاده ورودی به ابرکوه از سمت یزد مقابل جاده روستای شهرسب که مردم آن را پیچ ملک آباد می خوانند، شدیم.

در این تصادف که بین یک تریلر و یک موتور سیکلت رخ داد، دو نفر جان خود را از دست دادند.

توسعه این جاده که بناست به میدانی به نام ۱۵ دی در ابتدای ورودی شهر ابرکوه متصل شود، سالهاست که با کندی در کار، اعتراضات مردم شهرستان را به دنبال داشته است و چندین حادثه رانندگی خطرناک را نیز در کارنامه خود دارد.

در مسیر این جاده که ورودی ابرکوه از سمت یزد است، روستاهای شرق ابرکوه قرار دارد و عمده قربانیان و آسیب دیدگان نیز از اهالی همین روستاها هستند.

از دیگر جاده های خطرناک شهرستان، جاده دو راهی سورمق به ابرکوه است که به عنوان طریق الرضا(ع) معروف شده و بنا است که با چند بانده شدن خطرات ناشی از تردد در این مسیر را کاهش دهد که سالهاست روند آن به کندی پیش می رود و همه ساله شاهد تصادفات بسیاری در این جاده هستیم که در مسیر خود روستاهای دهستان فراغه را دارد.