معاون مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت : فرهنگیان و بستگان درجه یک آنان در مدت اقامت در مراکز اسکان نوروزی در سراسر کشور بیمه حوادث می شوند .
ابوالفضل اسفندی در مصاحبه با خبرنگار ما افزود : به استان ها اعلام شده است که ۲۸ اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی که فرهنگیان در اقامتگاه های آموزش و پرورش اسکان داده می شوند بیمه شوند.
وی گفت : چون در مدت کوتاه تعطیلات نوروزی نمی توان افراد را به نام آنان بیمه کرد هر استان به شکل مستقل میهمانان خود را به شکل شناور بیمه می کند تا اگر سوانحی مانند آتش سوزی و انفجار به مصدومیت یا فوت کسی منجر شد میهمانان زیرپوشش بیمه باشند و خسارت دریافت کنند.
اسفندی افزود: به طور معمول ، بابت افراد متوفی که زیرپوشش بیمه حوادث قرار دارند تا سقف دیه کامل پرداخت می شود و افرادی که دچار مصدومیت شوند طبق ارزیابی کارشناسان ، مشمول بهره مندی از بیمه می شوند.
وی گفت : پرداخت بیمه به مسافران نوروزی متمرکز نیست و هر یک از ادارات آموزش و پرورش استان ها از منابع مالی مربوط به درآمد های استانی خود در این باره اقدام می کنند
اسفندی افزود: فرهنگیان و بستگان آنان از زمانی که در اقامتگاه های نوروزی مستقر و تا وقتی از آن خارج شوند مشمول بهره مندی از بیمه حوادث می شوند.
اسکان نوروزی یک و نیم میلیون خانوار فرهنگی از عصر یکشنبه ۲۸ اسفند در سراسر کشور آغاز می شود.