رییس سازمان ملی استاندارد گفت: حدود هزار و ۵۰۰ کارشناس خبره استاندارد در مراحل جذب و گزینش هستند و سال آینده نیز ۵ هزار کارشناس خبره استاندارد جذب می شوند.
به گزارش خبرنگار ما آقای نظام الدین برزگری در نشست خبری افزود: اصلاح ساختار سازمان استاندارد با هدف استقلال ساختار این سازمان صورت گرفت و سه شنبه آینده به منظور رفع موازی کاری و نهایی کردن ساختار سازمان ملی استاندارد با اقای فروزنده معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور جلسه خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: با شکل گیری سازمان ملی استاندارد زیر نظر ریاست جمهوری قرار شد که همه سازمان های فعال در زمینه استانداردسازی ، زیر پوشش سازمان ملی استاندارد قرار گیرند ، ضمن این که این سازمان از سال آینده با چهار معاونت تخصصی در ساختار جدید به کار خود ادامه خواهد داد.
رییس سازمان ملی استاندارد گفت : تعداد استانداردهای ملی تبیین شده در کشور از مرز سازمان جهانی استاندارد گذر کرده و هم اکنون ایران هزار استاندارد بالاتر از تعداد استانداردهای سازمان جهانی استاندارد را دارد.
وی درباره ساخت و ساز واحدهای مسکونی مهر و رعایت استاندارد مصالح ساختمانی در آنها افزود : اکنون همه فرآورده های ساختمانی زیر پوشش استاندارد قرار دارد و سال آینده بیشترین جهت گیری ها براساس مصالح و ساخت وسازهای صنعتی است.