«تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون باعث شد حکومت راحت تر به خواسته خود برسد».
گویانیوز که طی ۶ ماه گذشته از حامیان سرسخت تحریم انتخابات مجلس بوده، ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: فرصت کافی برای انتقاد از هماهنگ کنندگان محترم شورای سبز به دلیل عدم توجه به انذارها و یادآوری سوابق امر به آنها وجود دارد. این دوستان پاس زیبای احزاب اصلاح طلب را که به شکل عدم معرفی و یا تایید داوطلبان بود و اشاره آنها به اینکه مردم می دانند با چنین انتخاباتی چگونه برخورد کنند را متوجه نشده و با تحریم انتخابات به دروازه خود گل زدند.
نویسنده این پایگاه اینترنتی می افزاید: پیش از این با ذکر سوابق مستدل و دلایل متعدد لزوم رد تحریم انتخابات را یادآور شده بودم اما همین گزینه سلبی و انفعالی در دستور کار جنبش سبز قرار گرفت و نتیجه قابل پیش بینی و انتظار حاکمیت محقق شد.
گفتنی است شورای هماهنگی سبز در مدت یک سال تاسیس خود بارها متهم به همکاری با وزارت اطلاعات شده اما در عین حال محافل ضد انقلاب از سر اضطرار و ناچاری مجددا اختیار خود را به این گروه سپرده اند.
در همین حال، شبکه صهیونیستی بالاترین ضمن انتشار تحلیلی تصریح کرد: ما در انتخابات شکست خوردیم و بیانات آیت الله خامنه ای در دیدار مجلس خبرگان که با اعتماد به نفس و از موضع قدرت بود، نشانگر همین موضوع است. اگر کسانی از داخل حکومت به کمک نیایند و نتوانند چالشی در درون هیئت حاکمه ایجاد کنند، باید بپذیریم حاکمیت پیروز قطعی این انتخابات است. این موضوع یک فرصت تازه برای حاکمیت در سیاست خارجی هم هست. البته پیروزی [آیت الله] خامنه ای در سیاست خارجی ممکن است باعث عصبانیت ما شود ولی واقعیت همین است.