به گزارش پایگاه فلسطین الیوم “آویو کوخافی” روز پنجشنبه افزود: اسرائیل هم اکنون به طور هم‌زمان در میدان‌های مختلف و با دشمنان مختلف در بخش های شمالی و جنوبی روبرو است.

بر اساس این گزارش، کوخافی اضافه کرد: هرچند که دشمنان ما در این جبهه ها خواستار جنگ نیستند اما این اوضاع ناپایدار، ممکن است به جنگ منجر شود.

وی افزود: ارتش اسرائیل عملیات آماده سازی و تجهیز خود را در ماههای اخیر سرعت داده است.

ایرنا