گدازه های آتشفشان در جزیره هاوایی آخرین ساکن منطقه را نیز مجبور به خروج از منطقه کرد.
به گزارش ایسنا فوران گدازه های آتشفشانی از شکاف موسوم به پوئوئو در بخش شرقی آتشفشان کیلائو (Killauea) در جزیره هاوایی از سوم ژانویه ۱۹۸۳ میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

طولانی ترین فوران آتشفشانی در ۲۰۰ سال گذشته، تا ژانویه ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۱۲۳ کیلومتر مربع از منطقه را از بین برد و ساکنان منطقه مجبور به تخلیه منازل خود شدند.

«جک تامپسون» آخرین ساکن منطقه تا روز جمعه مقاومت کرده و حاضر به ترک خانه اش نشده بود، در حالی که آخرین همسایه وی سال ۲۰۰۸ میلادی منطقه را ترک کرده بود.

در حالی که گدازه های آتشفشان با حرارت ۲۲۰۰ درجه تنها ۶۰ متر با منزل «تامپسون» فاصله داشتند، وی نیز سرانجام تسلیم قدرت طبیعت شد و توسط بالگرد به منطقه امن انتقال یافت.