در این دیدار دو طرف با اشاره به سوابق و مشترکات فرهنگی، تاریخی، ژئوپولتیک و دینی دو کشور ایران و ترکیه، گسترش همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری دو کشور را بیش از پیش مورد تاکید قرار دادند.

افق – ایسنا -دکتر ارسلان قربانی قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل در این دیدار در سخنانی با اشاره به توانمندی ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و فناوری، رتبه چشمگیر تولید علم کشورمان را در سطح منطقه و جهان یادآور شد و این همکاری ها را زمینه ساز وحدت و توسعه همکاری ها در سایر زمینه ها دانست.

براساس این گزارش، انعقاد برنامه اجرایی “کمیته مشترک علمی و آموزشی ایران و ترکیه”، ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های ایران و ترکیه از جمله تایید مدارک صادره از دانشگاه پیام نور، موضوع ” تشکیل دانشگاه مشترک ایران و ترکیه”، راه اندازی ” رشته زبان ترکی استانبولی” و “کرسی ترکیه شناسی” در دانشگاه تهران، همکاری های مشترک سه جانبه ایران-ترکیه- آذربایجان، از موارد مطرح شده در این دیدار بود.