رفتار از سر استیصال و درمانده گی ضد انقلاب که با هدف جلب توجه اربابان غربی شان صورت می پذیرد، گاه چنان مشمئز کننده می شود که صدای خودشان را هم در می آورد .

باشگاه خبرنگاران – چند تن از به اصطلاح فعالین حقوق بشر که در خارج از کشور به تبلیغ سکولاریسم و فضا سازی علیه جمهوری اسلامی مشغول هستند پس از شکست در تحریم انتخابات در ایران، با آبرو ریزی که در یکی از شبکه های مجازی ضد انقلاب کردند ، لعن و نفرین طیف های دیگری از ضد انقلاب ها را برای خود خریدند.

خانم (م – ن ) که برای ماندن در خاک اجنبی ها و گرفتن اجازه اقامت در کشورشان با ژست مبارزه علیه جمهوری اسلامی ، پس از آنکه از راههایی چون دعوت به تحریم انتخابات و توهین به مقدسات مردم مسلمان کشورمان به نتیجه نرسیده برای جلب توجه غربی ها ، برهنه شده و تصاویرش را در وب سایتش منتشر کرده است !

در پاسخ به رفتار بیمار گونه این فعال به اصلاح حقوق بشر فردی نوشته بود : ” خانم برای گرفتن مجوز حقیرانه پناهندگی راه دیگری نداشتی؟ ننگ بر ما باد که با چنین رفتارهای سخیفی می خواهیم خود را مطرح کنیم ؛ و به خیال خام خودمان در حال مبارزه ایم.