این پسر ۱۶ ساله با مراجعه به مقامهای قضایی از آزار . اذیت خود توسط مربی شنا و معلم زبان اسپانیایی در دبیرستانی در مرکز ایندیانا خبر داده بود.

نکته وحشتناک اینکه این پسر توسط معلم زبان اسپانیایی به معلم دیگر معرفی شده بود. این پرونده منجر به جریحه دار شدن افکار عمومی مردم منطقه ای شده است که ۵۸۰ دانش آموز دبیرستانی را دارا هستند.

به نوشته دیلی میل نیکلاس وستر ۲۴ ساله معلم زبان اسپانیایی و کرگ راجرز ۲۴ ساله مدیر این باند و برندون لرگنت ۲۰ ساله نجات غریق و مربی شنای داوطلب این مدرسه بوده‌اند.

این افراد در ماه اکتبر با قربانی آشنا شده و سوء استفاده آنها در ماه نوامبر به اوج خود می‌رسد.

هر سه معلم به سوء رفتار با این پسر ۱۶ ساله به کرات اعتراف کرده‌اند. از آنجایی که قربانی در هنگام بروز این رفتار تنها ۱۶ سال سن داشته است معلمان تنها به جرم اغوای کودکان متهم شده‌اند.

در ایالت ایندیانا داشتن روابط فیزیکی برای معلمانی که نگاهدار کودکان محسوب می‌شوند با کودکان ممنوع است.