خبرآنلاین: در این تصویر دو هموطن یهودی در حال رای دادن و مشارکت در انتخابات مجلس نهم هستند.

رسانه های غربی هر از چندی ادعاهایی درباره محدودیت اقلیت های دینی در ایران مطرح می کنند در حالی که اقلیت ها دارای کرسی های اختصاصی در مجلس شورای اسلامی هستند.