حمزه کرمی به مهدی هاشمی گفت:”قبلاً هم گفتم عناصری مانند کوثر هیچگاه قابل اعتماد نیستند.”
 ندای انقلاب، انتشار برخی اسناد مربوط به دوران مسئولیت مهدی هاشمی نشان از ارتباط نزدیک وی با برخی عناصر خارج نشین جریان فتنه دارد. این تصویر متن یادداشت حمزه‌ کرمی از متهمان اصلی جریان فتنه در طراحی اغتشاشات پس از انتخابات سال ۸۸ می‌باشد که هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند.

این نوشته به خوبی ارتباط تنگاتنگ مهدی هاشمی رفسنجانی با برخی عناصر خارج‌نشین جریان فتنه نظیر علی‌افشاری و نیک‌آهنگ کوثر را مشخص می کند.

در این یادداشت حمزه‌ کرمی گزارش تلاش خود برای حذف خاطرات نیک‌آهنگ کوثر از وب‌سایت شخصی‌اش که به مذاق جناب مهدی هاشمی خوش نیامده با وساطتت علی افشاری و همسر نیک‌آهنگ کوثر اشاره می‌کند!

مطلب جالب دیگری که در این یادداشت به چشم می‌خورد، عدم اعتماد فتنه‌گران به یکدیگر و وجود انشقاق و تفرقه در میان آنان می‌باشد. به نحوی که کرمی در بخشی از این یادداشت اظهار داشته است: “قبلاً هم گفتم عناصری مانند کوثر هیچگاه قابل اعتماد نیستند.”

هم‌چنان که از متن این یادداشت مشخص است، افرادی مانند مهدی هاشمی با استفاده از رانت قدرت و ثروتی که در اختیار دارند، چگونه از عناصری فتنه‌گری که در سطوح پایین این جریان قرار دارند نظیر حمزه‌ی کرمی، علی افشاری و نیک‌آهنگ کوثر در راستای اهداف و مطامع خود بهره‌ می‌گیرند.