معاون عمرانی استانداری تهران با تأکید بر اینکه پیگیر شکایت از شهرداری تهران درباره درآمدهای حاصل از حریم هستیم، گفت: استانداری از حریم درآمدی کسب نمی‌کند.
محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت:‌ شکایت از شهرداری تهران به قوت خود باقی است و بعد از شمارش آرای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا استانداری از حریم‌ها درآمدی کسب می‌کند گفت:‌ استانداری درآمدی از محل حریم کسب نمی‌کند چراکه دستگاه نظارتی است.
معاون عمرانی استانداری تهران بیان داشت:‌ تاکنون شهرداری هیچ مدرکی از درآمدهای حاصل از حریم به استانداری تهران تحویل نداده است.
بیش از این متقی مدیرکل حریم شهر تهران درباره درآمدهای حاصل از حریم گفت: شهرداری وظایف خود را انجام می‌دهد اگر استانداری ابهاماتی دارد با مراجعه به سایت شهرداری می‌تواند به طور شفاف درآمدها را ملاحظه کند.