سه نماینده از چهار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی مشخص و انتخابات شیراز برای تعیین نفر چهارم به دور دوم کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شیراز بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران افزود: میزان رای مورد نیز برای ورود یک نماینده به مجلس از شیراز حدود ۱۱۷ هزار و ۲۸۷ رای بود که در این راستا از میان کل ۴۶۹ هزار و ۱۴۹ رای ماخوذه در شهرستان شیراز، ضرغام صادقی با ۱۴۸ هزار و ۴۵۲ رای به عنوان نماینده اول شهر شیراز، جعفر قادری با ۱۲۲ هزار و ۳۳۶ رای نماینده دوم و احمد رضا دستغیب با ۱۲۱ هزار و ۶۹۷ رای به عنوان سومین نماینده شیراز معرفی شدند.

جواد زرین کلاه با اشاره به حضور دو نفر از داوطلبان حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دور دوم انتخابات شیراز یادآور شد: حسن ذوالنوار با ۱۰۷ هزار و ۳۲۰ رای و حجت الاسلام محسن مکاری با ۹۸ هزار و ۹۳۳ رای به دور دوم انتخابات راه یافتند.

فرماندار شیراز با اشاره به تعداد رای صحیح ماخوذه یادآور شد: کل آرای ماخوذه ۵۱۱ هزار و ۴۲۴ رای در شهرستان شیراز است.

زرین کلاه در ادامه سخنان خود با  اشاره به وضعیت تعدادی از داوطلبان شهرستنان شیراز، گفت: محمد رضا محمدی کشکولی با ۷۵ هزار و ۹۱۲ رای، کریم زارع با ۷۴ هزار و ۸۹ رای، علی احمدی با ۵۶ هزار و ۳۶۱  رای، محمد علی شیخی با ۴۸ هزار و ۶۵۱ رای، سیروس پاک فطرت ۲۹ هزار و ۱۳۱ رای رتبه های دیگر را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: آخرین نفر از میان ۷۵ داوطلب حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کار خود را با ۷۰۹ رای تمام کرد.

زرین کلاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشارکت مردم  شیراز در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از حدود یک میلیون ۷۰ هزار نفر واجدین شرایط رای دادن در شیراز ۵۱۱ هزار و ۴۲۴ رای از صندوق های شهرستان شیراز خارج شد.