در اطلاعیه شماره ۳۶ ستاد انتخابات کشور اسامی ۱۹ کاندیدای منتخب دیگر انتخابات مجلس اعلام شد.

خبرگزاری فارس: اعلام رسمی اسامی ۱۹ کاندیدای منتخب دیگر مجلس نهم

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس مستقر در ستاد انتخاباتی کشور اطلاعیه شماره ۳۶ این ستاد منتشر شد که به شرح ذیل است:

اسامی ۱۹ نفر دیگر از منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا ساعت ۱۴ بعدازظهر روز شنبه دهم اسفندماه ۱۳۹۰ موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا در حوزه انتخابیه خود شده‌اند، بدین شرح است:

۱- در حوزه انتخابیه بروجرد آقای امیرعباس سلطانی با کسب ۲۴هزار و ۴۶۵ رأی از مجموع ۶۷هزار و ۱۷۱ آرای صحیح مأخوذه.

۲- در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی با کسب ۲۹هزار و ۹۹۰ رأی از مجموع ۸۴هزار و ۸۹۸ آرای صحیح مأخوذه.

۳- در حوزه انتخابیه نایین، خور و بیابانک آقای سیدحمیدرضا طباطبایی نایینی با کسب ۱۳هزار و ۲۸۷ رأی از مجموع ۳۵هزار و ۲۵۰ ارای صحیح مأخوذه.

۴- در حوزه انتخابیه نهاوند آقای مهدی صناعی با کسب ۴۰هزار و ۵۴۲ رأی از مجموع ۹۴هزار و ۳۸۵ آرای صحیح مأخوذه.

۵- در حوزه انتخابیه بیرجند و درنیان آقای سیدمحمدباقر عبادی با کسب ۶۵هزار و ۳۴۲ رأی از مجموع ۱۵۵هزار و ۳۴۳ آرای صحیح مأخوذه.

۶- در حوزه انتخابیه لامر و مهر آقای سیدموسی موسوی با کسب ۳۰هزار و ۲۶۰ رأی از مجموع ۷۹هزار و ۶۵۴ آرای صحیح مأخوذه.

۷- در حوزه انتخابیه بوئین‌زهرا آقای روح‌الله عباسپور با کسب ۳۷هزار و ۴۴۰ رأی از مجموع ۸۲هزار و ۳۲۵ آرای صحیح مأخوذه.

۸- در حوزه انتخابیه بم، ریگان، نرماشیر و شهرک آقای موسی غضنفرآبادی با کسب ۹۴هزار و ۳۱۰ از مجموع ۱۴۴هزار و ۴۶۶ آرای صحیح مأخوذه.

۹- در حوزه انتخابیه بوشهر، چنگاور و دیلم آقای عبدالکریم جمیری با کسب ۴۷هزار و ۵۳۸ رأی از مجموع ۱۲۲ هزار و ۴۰۷ آرای صحیح مأخوذه.

۱۰- در حوزه انتخابیه درگز آقای حسین محمد‌زاده با کسب ۱۹هزار و ۱۶۸ رأی از مجموع ۳۷هزار و ۱۳۸ آرای صحیح مأخوذه.

۱۱- در حوزه انتخابیه استهبان و نیری آقای محمد سقایی با کسب ۴۰هزار و ۵۷۲ ردی از مجموع ۹۷هزار و ۲۷۹ آرای صحیح مأخوذه.

۱۲- در حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر آقای مهدی دوات‌گری با کسب ۹۲هزار و ۲۱۵ رأی از مجموع ۱۵۲ هزار و ۷۸۵ آرای صحیح مأخوذه.

۱۳- در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار آقای سیدمحمدحسین میرمحمدی با کسب ۱۴هزار و ۳۶۵ رأی از مجموع ۴۶هزار و ۲۳۲ آرای صحیح مأخوذه.

۱۴- در حوزه انتخابیه اسفراین آقای هادی قوامی با کسب ۳۴هزار و ۹۶۲ رأی از مجموع ۶۹ هزار و ۳۹۲ آرای صحیح مأخوذه.

۱۵- در حوزه انتخابیه شیروان آقای عبدالرضا عزیزی با کسب ۳۸هزار و ۸۱۱ رأی از مجموع ۷۳هزار و ۹۲۹ آرای صحیح مأخوذه.

۱۶- در حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و نیشهر آقای یعقوب جدگان با کسب ۶۳هزار و ۴۵۲ رأی از مجموع ۱۵۷هزار و ۶۴۴ آرای صحیح مأخوذه.

۱۷- در حوزه انتخابیه کرمان و راور آقای محمدمهدی زاهدی با کسب ۱۵۰هزار و ۸۲۵ رأی و محمدرضا پورابراهیمی داورانی با کسب ۱۰۲هزار و ۷۴۸ رأی از مجموع ۲۷۹ هزار و ۹۷۷ آرای صحیح مأخوذه.

۱۸- در حوزه انتخابیه ملایر آقای علی نعمت چهاردولی با کسب ۴۴هزار و ۸۲۹ رأی از مجموع ۱۲۲هزار و ۳۵۰ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شده و آقای حسن وفایی با کسب ۲۸هزار و ۳۶۱ و آقای احمد آریایی‌نژاد با کسب ۲۸هزار و ۳۰۳ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

لازم به ذکر است، با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع ۵۵ حوزه انتخابیه، تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده‌اند به ۵۵ نفر می رسد.

ستاد انتخابات کشور