شهروز افخمی با کسب بیش از ۲۹ هزار رای برنده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ملکان و لیلان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در انتخابات روز جمعه ۱۲ اسفند در حوزه انتخابیه ملکان از بین حدود ۷۰ هزار واجد شرایط در حوزه انتخابیه ملکان و لیلان ۵۸ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند.

از میان بالغ بر ۵۸ هزار رای ماخوذه شهروز افخمی با کسب بالغ بر ۲۹ هزار رای برنده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ملکان و لیلان شد. ضمن اینکه سید علی موسوی با کسب بالغ بر ۱۹ هزار رای از راهیابی به مجلس نهم بازماند.

شهروز افخمی نامزد جبهه متحد اصولگرایان استان آذربایجان شرقی در حوزه انتخابیه ملکان بود.