خراسان نوشت:

گفته می شود بر اساس دستور جدیدی که اخیرا به نهادهای مستقر در مبادی خروجی کشور ابلاغ شده، مسافرانی که از ایران عازم کشورهای دیگر هستند حداکثر می توانند تا میزان ۱۵۰ گرم انواع مصنوعات طلا با خود به همراه داشته باشند.

همچنین بر اساس این بخشنامه، مسافرانی که قصد ورود به کشورمان را دارند حداکثر می توانند یک گردنبند و دستبند، یک جفت گوشواره، یک انگشتر و ۶ النگو داشته باشند و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.