‘محمود احمدی نژاد’ رییس جمهوری روز دوشنبه در حکمی ‘محمد باقر خرمشاد’ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به عنوان عضو شورای عالی راهبردی ‘مرکز ملی مطالعات جهانی شدن’ منصوب کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، رییس جمهور در احکامی جداگانه، آقایان محمد حسینی ، محمد باقر خرمشاد و سید حمید مولانا را به عنوان اعضای ‘شورای عالی راهبردی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن’ منصوب کرد.