بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران ، موضوع توقف پیش فروش سکه را که در برخی از رسانه‌ها درج شده است ، رد و تاکید کرده است : پیش فروش‌ سکه ادامه دارد. بانک مرکزی هدف از پیش‌فروش سکه را ایجاد نظم و انضباط در این بازار اعلام کرده و افزوده است : این روند ، همواره ارزیابی می‌شود و تاکنون تصمیمی مبنی بر توقف آن گرفته نشده است.