منتقدان دولت محمود احمدی نژاد فهرست خود در انتخابات مجلس نهم را تکمیل کردند.

هر چند تعداد نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی ۳۰ نفر است ، ولی فهرست منتقدان دولت که با عنوان ” صدای ملت” نهایی شده ، تنها دربرگیرنده ۱۴ کاندیداست.

دوری از وکیل الدوله بودن ، شرط اول علی مطهری برای گنجاندن نام افراد در این لیست بوده است.

مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت، سرلیست صدای ملت است.

اسامی کاندیداهای “صدای ملت” به شرح زیر است:

 1. علی مطهری
 2. علی عباس پور تهرانی فرد
 3. حمیدرضا کاتوزیان
 4. مصطفی رضا حسینی قطب آبادی
 5. علی عسگری
 6. حسن غفوری فرد
 7. امیدوار رضایی
 8. حسین شیخ الاسلام
 9. علیرضا محجوب
 10. سید حسین هاشمی
 11. حسن زمانی
 12. سهیلا جلودار زاده
 13. فهیمه خان محمدزاده
 14. علیرضا دهقانی (دهقان)

منبع:  عصر ایران