تنها عضو فهرست ۳۰ نفره یاران خاتمی که در انتخابات ۴ سال پیش مجلس توانست به مجلس راه پیدا کند، می گوید من اصلاح طلب نیستم.
علیرضا محجوب در جمع دانشجویان درباره نامه نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به رهبری گفت: این نامه قطعا از اشتباهات مجلس ششم است. دفعه اول نامه را دست بهزاد نبوی دیدم اعتراض شدید خود را نیز اعلام کردم و گفتم اگر نامه را دست کسی ببینم پاره می کنم.
وی درباره اعتراض یکی از حضار برای پیگیری حوادث پس از انتخابات، ضمن اینکه گفته علاقه ای برای پیگیری این مسائل ندارد، افزوده است: تابلوی ما، تابلوی خانه کارگر است. مگر اصلاح طلبان در مجلس ششم من را در لیست خود قرار دادند که بخواهم از آنها باشم. وقتی درباره اصلاحات سؤال می کنید چون من نمایندگی کسی جز خانه کارگر را ندارم نمی توانم پاسخگو باشم.
وی می گوید: خانه کارگر در بیست و سوم خرداد همان سال اعلام کرد که انتخابات تمام شده لذا هیچ استمراری برای پیگیری موضوع انتخابات قائل نبودیم.
یادآور می شود خاتمی در انتخابات مجلس هشتم (اسفند ۸۶) از فهرست ۳۰ نفره ای تحت عنوان «یاران خاتمی» حمایت کرد که مردم تهران تنها به یک نفر از آنها یعنی محجوب رای دادند. با این حال تاکید محجوب بر اینکه نمی خواهد اصلاح طلب قلمداد شود قابل تامل است.
یادآور می شود برخلاف اقدام شیطنت آمیز تیم خاتمی و موسوی خوئینی ها در مجمع روحانیون مبنی بر عدم ارائه فهرست انتخاباتی و تحریم ضمنی انتخابات، قریب ۷۰۰ اصلاح طلب شناخته شده در سراسر کشور از جمله اغلب اعضای اقلیت اصلاح طلب مجلس و تابش (خواهرزاده خاتمی، رئیس فراکسیون) ثبت نام کردند.
به تازگی محمد قوچانی سردبیر سابق برخی نشریات زنجیره ای، ضمن مقاله ای سردرگمی طیفی از اصلاح طلبان و افتادن آنها در دام جریان های برانداز با وجود ادعای اصلاح طلبی را به چالش کشیده و همین امر را باعث فشلی و انفعال فعلی جبهه اصلاحات خوانده بود.
رادیو فردا ارگان سازمان سیا در تحلیلی با اشاره به تحریم انتخابات از سوی عناصر تندرو مدعی اصلاح طلبی نوشت: بدیهی است که اگر مردم در انتخابات آتی مشارکت فعال داشته باشند، اندک روزنه های امید اصلاح طلبان بر باد خواهد رفت.
بالاترین نیز در مقاله ای از قول بهنود خبر داد که احتمالا مشارکت مردم بیش از ۶۰درصد خواهد بود.
احتمالا همین برآوردهاست که باعث شده تا خاتمی در جلسات محفلی نسبت به اشتباه تحریم تلویحی انتخابات اعتراض کرده است.
به گزارش ندای انقلاب، وی در جلسات اصلاح طلبان با بیان اینکه واژه تحریم و چسبیده شدن آن به اصلاح طلبان برای این جریان معضل درست کرد، تصریح کرده است: تحریم روش درستی نبود. آقایان نباید خط تحریم را دنبال می کردند. من به آنها گفتم این آقایان نشستند و این حرف ها را زدند و ما را دچار مشکل کردند.
وی همچنین از اصلاح طلبان رادیکالی که در زندان بسر می برند به شدت انتقاد کرده و گفته است این نامه پراکنی ها و این بیانیه صادرکردن ها به نام زندانیان و شاخه خارج از کشور اصلاحات را بار دیگر زمین گیر کرد و با وجودی که شرایط انتخاباتی برای ما فراهم بود دوستان ما را بدجوری به دیوار کوبیدند.
بنابر اظهارات قنبری سخنگوی اقلیت مجلس، ۷۰درصد نامزدهای اصلاح طلب در سراسر کشور تایید صلاحیت شده اند.