به گزارش افق ، می گویند آقا عزیز به سال ۱۳۳۶ در یزد به دنیا آمده است. این یعنی وقتی حضرت روح الله ، پرچم حیدری اش را بلند کرد ، آقا عزیز فقط ۶ سال داشت . دانشجوی رشته معماری بود که حضرت روح الله بر جاده ای که روی قلب های ده ها میلیون ایرانی کشیده شده بود به ایران بازگشت . دانشجوی جوان یزدی ، درس و دانشگاه را رها کرد و یک سره دل سپرد به پیشوای ۷۰ ساله اش و شد آن چه شد.

آقا عزیز ، از آن زمان که مسئولیت واحد خمپاره سپاه سوسنگرد را بر عهده داشت ، تا آن روز که فرماندهی قرارگاه نجف اشرف را بر عهده گرفت ، تا سال هایی که سکاندار نیروی زمینی سپاه بود و تا امروز که شمشیر بران ایران اسلامی را در پنجه دارد ، در تواضع و خاکی بودن ، زبانزد همه همرزمان و هم قطاران خویش است. او را باید شاگرد ممتاز مکتب  ده ها سردار شهید چون اسحاق عزیزی ، محمد ابراهیم همت ،مهدی باکری ، مهدی زین الدین ، حسین خرازی و… دانست که بدون تعارف و شعار می توان ادعا کرد هنوز بوی آن شیرمردان معرکه های جهاد اصغر و اکبر را می دهد. و ای کاش تا آخرین روزهای حیاتش که مباد در بستر باشد ، با الطاف الهی در همین مسیر هدایت و رستگاری گام بردارد و عاقبش چون خیل همرزمان شهیدش گردد.
امروز مهندس محمدعلی جعفری ، که در سال های جنگ ، همه او را با نام عزیز جعفری می شناختند ، فرماندهی بزرگ ترین نیروی نظامی جهان اسلام را بر عهده دارد و مفتخر است که در سال های فرماندهی اش ،با خطی زرین ، پیروزی های بزرگی برای مجاهدان اسلام ناب محمدی در تاریخ به ثبت رسیده است.  گروه جهاد و مقاومت مشرق مفتخر است که این پایگاه مجازی را به تصاویری از این مجاهد فی سبیل الله و سرلشکر سپاه توحید منور می سازد.

نفر اول از راست ، پاسدار انقلاب اسلامی  محمد علی (عزیز) جعفری-جبهه سوسنگرد-۱۳۵۹
 پاسدار انقلاب اسلامی ، محمدعلی (عزیز) جعفری (با پوشش زرد و پشت به دوربین)
محمد علی (عزیز) جعفری (نفر سمت چپ)
از راست : حسین حاج قربان – محمد علی (عزیز) جعفری – شهید محمدابراهیم همت – رسول توکلی – علی شمخانی -شهید علی اکبر حاجی پور امیر – شهید ابراهیم علی معصومی – اردوگاه قلاجه ۱۳۶۲
محمد علی(عزیز) جعفری و امین شریعتی _قرارگاه نجف
محمد علی(عزیز) جعفری ( نفر اول از چپ) – شهید حاج حسین خرازی نیز در تصویر دیده می شود
ردیف اول ، نفر ایستاده با لباس سفید: کوسه چی
ردیف دوم از راست: ناشناخته – احمد غلام پور
ردیف سوم، نشسته از چپ : محمدعلی(عزیز) جعفری – شهید مهدی باکری – غلامعلی رشید – ناشناخته
عزیز جعفری و همرزمان در دیدار با رییس جمهور وقت – شهیدان حاج کاظم رستگار و مهدی باکری نیز در تصویر دیده می شوند
محمدعلی (عزیز) جعفری (نفر وسط) – شهید حسن درویش (نفر اول از راست)
از راست :  صالحی – ناشناخته – محمد علی (عزیز) جعفری – مرتضی قربانی – شهید مهدی باکری – شهید حاج محمدابراهیم همت (سمینار فرماندهان سپاه -۱۳۶۲)
محمد علی(عزیز) جعفری (استاده ، نفر پنجم از راست) – شهیدان احمد کاظمی و حسن شفیع زاده نیز در تصویر دیده می شوند
محمد علی (عزیز) جعفری – فرمانده قرارگاه نجف
ایستاده از راست : ناشناخته – کاشانی – جعفری – قربانی – شهید نورعلی شوشتری
نشسته از راست: شهیدان مهدی باکری ، محمد ابراهیم همت ، مهدی زین الدین
محمد علی(عزیز) جعفری ( فرمانده قرارگاه نجف) و شهید حاج محمدابراهیم همت (فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله (صلوات الله علیه)
محمد علی(عزیز) جعفری (نفر پنجم از راست) – شهید غلامرضا صالحی نیز در تصویر دیده می شود
محمد علی(عزیز) جعفری (نفر اول از راست)- شهید حاج محمد ابراهیم همت نیز در تصویر دیده می شود
محمد علی(عزیز) جعفری در محضر شهید آیت الله فضل الله محلاتی ، نماینده امام در سپاه
محمدعلی(عزیز) جعفری در جمع همرزمان(با چپیه سفید)
محمد علی(عزیز) جعفری (ایستاده ، نفر اول از چپ)- شهید مهدی باکری نیز در تصویر دیده می شود
محمدعلی(عزیز) جعفری (ردیف اول ، نفرچهارم)
محمد علی (عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف

محمدعلی_عزیز) جعفری (نفر اول از راست) – شهید سید محمد ابراهیمی نیز در تصویر دیده می شود
محمد علی(عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
محمد علی (عزیز) جعفری ( نفر اول از چپ)- قرارگاه نجف
از راست : محمدعلی(عزیز) جعفری – عندلیب – احمد غلام پور
سردار محمد علی(عزیز) نجفی و سردار مرتضی قربانی
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
سردار محدعلی(عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری در جمع همرزمان -شهید مهدی اثری نژاد در تصویر دیده می شود
سردار محمدعلی(عزیز)جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری در کنار سردار احمد سوداگر
از راست : امین شریعتی-عزیز جعفری-ناشناخته – ناشناخته – قاسم سلیمانی – شهید مهدی اثری نژاد
سردار محمد علی(عزیز) جعفری (نفر وسط)
محمد علی(عزیز)جعفری ، قرارگاه نجف
سردار محمدعلی (عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
از راست: ناشناخته -محمدعلی (عزیز) جعفری – شهید مهدی زین الدین – غلامعلی رشید -شهید
مهدی اثری نژاد- مرتضی قربانی – ناشناخته
محمدعلی(عزیز)جعفری (نفر اول از راست)
محمدعلی(عزیز) جعفری (نفر اول از چپ از بالا) شهیدان محمدابراهیم همت ، مهدی باکری ،
 کاظم رستگار ، رضا چراغی و حسن درویش نیز در تصویر دیده می شوند – چند روزی پیش از عملیات والفجر مقدماتی
محمد علی (عزیز) جعفری در کنار شهید مهدی باکری
سردار محمد علی (عزیز) جعفری (نفر دوم از چپ) در جمع همرزمان
محمد علی (عزیز) جعفری در کنار هم رزمان
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری (نفر وسط) بر مزار شهید رضا آزادی
از راست : شهید رضا آزادی – محمد علی (عزیز) جعفری – فدوی – شهید حسین خرازی
محمد علی(عزیز) جعفری (نفر چهارم از راست ) – شهید رضا آزادی نیز در تصویر دیده می شود(نفر سوم از راست)
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری ، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه در جمع فرماندهان لشکر ۲۷
 محمد رسول الله(صلوات الله علیه) – شهید سعید مهتدی در تصویر دیده می شود
از راست : رحیم صفوی – علی شمخانی – محمدعلی جعفری – مقام معظم رهبری – شهید سعید مهتدی
اعطای درجه ی سرلشکری به سردار محمدعلی(عزیز) جعفری توسط فرمانده معظم کل قوا
سرلشکر محمد علی(عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(ایستاده با چپیه سیاه)
سردار محمد علی(عزیز) جعفری در راه پیمایی روز قدس ۱۳۸۹
سردار سرلشکر محمدعلی(عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم رژه یگان های سپاه در برابر فرمانده معظم کل قوا
سردار محمد علی(عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری در محل برگزاری نماز جمعه تهران
سردار سرلشکر محمدعلی(عزیز) جعفری در کنار فرماندهی معظم کل قوا
سردار سرلشکر محمدعلی(عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آقا عزیز جعفری ، فرمانده بسیجیِ سپاه
در پناه صاحب الزمان (عج) باشید سردار
 منبع: مشرق