بهای هر اونس طلا در معاملات عصر دوشنبه در لندن ده دلار افزایش یافت و به هزار و هفتصد و سی و سه دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن ، بهای هر اونس طلا در لندن از هزار و هفتصد و بیست و سه دلار در معاملات روز گذشته به هزار و هفتصد و سی و سه دلار در معاملات عصر امروز رسید.

بهای هر اونس طلا در معاملات دیروز نیویورک نیز به هزار و هفتصد و بیست و سه دلار و نوزده سنت رسیده بود.