منصور حبیب پور گودرزی گفت: همانند نیمسال اول تحصیلی نرخ غذای دانشجویی کم هزینه ۲۵۰ تومان، غذای متوسط ۳۵۰ تومان و غذای پرهزینه نیز ۴۸۵ تومان است.

وی همچنین با اشاره به بحث وام شهریه دانشجویان با بیان اینکه در نیمسال اول سال تحصیلی جاری به ۱۰۰ درصد تقاضاهای دانشجویان پاسخ مثبت داده شد، اظهارکرد: برای ترم بهمن نیز پس از اتمام انتخاب واحد دانشجویان و اعلام تقاضاها، پرداخت وام آغاز می‌شود.

ایسنا -قائم مقام صندوق رفاه وزارت علوم در خاتمه افزود: براین اساس برای مقطع کارشناسی ارشد تا سقف یک میلیون تومان و همچنین برای دانشجویان مقطع کارشناسی دوره‌های غیرانتفاعی تا ۲۰۰ هزار تومان و برای پیام نوری‌ها نیز ۱۵۰ تومان وام شهریه ارائه می‌شود.