عمق حسرت: مرد تایلندی با جسد همسر آینده اش ازدواج کرد


خبرگزاری بی حرف به نقل از دیلی میل : این زوج ناکام تایلندی مدت ۱۰ سال باهم قرار ازدواج داشتند و به دلیل تحصیل و گرفتاری های شغلی ازدواجشان را به تعویق می انداختند.اما بخت چندان با آنها یار نبود و هفته گذشته دختر جوان به دلایلی که در خبرها ذکر نشده جان خود را از دست داد و تنها در مراسم خاکسپاری لباس سفید عروسی را بر تن کرد. چادیل دفی عاشق وفادار مراسم ازدواجش با آن را در مراسم خاکسپاری وی (۱۷ژانویه۲۰۱۲) برگزار کرد. طبق گزارشها این خبر ۵۰،۰۰۰ بار در اینترنت به اشتراک گذاشته شده است.