به نظر شما این دو خانم چه کسانی هستند؟!

بازیگران فیلم خواهران غریب همراه با زنده یاد خسرو شکیبایی