یک کلاهبردار متهم به مشارکت در قتل ندا آقاسلطان، همچنان مشغول کاسه لیسی و شیادی است.
کاسپین ماکان که برای دومین بار و به فاصله دو سال به تل آویو رفته بود، نامزد ندا آقاسلطان بود و بعد همراه فردی به نام آرش حجازی که سرصحنه قتل حاضر بود، متهم این جنایت هستند. این دو نفر با فاصله اندکی از ایران گریختند و از انگلیس سردرآوردند. چند ماه بعد کاسپین ماکان به فلسطین اشغالی رفت و با پرز رئیس کودک کش رژیم صهیونیستی ملاقات کرد. پرز علناً گفته بود که اپوزیسیون سبز به نیابت از اسرائیل با ایران می جنگد.
این کلاهبردار متواری در مصاحبه با رادیو اسرائیل ادعا کرده که در تورنتو به سر می برد اما به خاطر عوامل حکومت ایران در این شهر، از وضعیت خود چندان راضی نیست. وی می گوید «تورنتو به جایگاه دوم عوامل و مزدوران حکومت تبدیل شده است. اعتراض برخی روشنفکران علیه سفر من به اسرائیل و ملاقات با شیمون پرز خیلی عجیب نیست. آنها عوامل رژیم هستند.
یادآور می شود کاسپین ماکان به خاطر کلاهبرداری هایش به شدت از سوی طیفی از گروه های اپوزیسیون خارج کشور مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت.