براساس اعلام این دبیرخانه در مهلت مقرر ۶ نامزد برای احراز پست ریاست و ۱۹ داوطلب برای عضویت در هیات رییسه فدراسیون ثبت نام کردند.
فهرست کامل نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال به این شرح است:
جمشید تقی زاده، علی کفاشیان، مهدی تاج، حسین علی قریب، عزیزالله محمدی و یونس قربانی.
همچنین فهرست کامل نامزدهای عضویت در هیات رییسه فدراسیون فوتبال نیز به این ترتیب است:
غلامرضا بهروان، مراد حاج جعفری، جواد نجار ششکلانی، علیرضا رحیمی، محمدحسین جعفری، محمد رویانیان، منوچهر بهمنی، علی اکبر ابرقویی نژاد، شاهرخ شهنازی، فریدون اصفهانیان، حبیب الله شیرازی، حیدر بهاروند، نادر وادی خیل، منصور قمر، شهاب الدین عزیزی خادم، عبدالرحمان شاه حسینی، شهرام دبیری اسکویی، علی فتح الله زاده و حسین عسکری.
گفتنی است، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای تعیین رییس و اعضای هیات رییسه روز ۱۵ اسفند ماه برگزار خواهد شد.