افق نیوز –  کارلا برونی با مدل شدن برای یک مجسمه ساز برای همسرش دردسر آفرید برنامه یکی از شهردارهای منطقه ای در شرق پاریس فرانسه برای برافراشتن مجسمه خانم کارلا برونی همسر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در لباس یک خدمه ، خشم اپوزیسیون در این کشور را برانگیخته و البته موجب شرم زده گی […]

16

کارلا برونی با مدل شدن برای یک مجسمه ساز برای همسرش دردسر آفرید

برنامه یکی از شهردارهای منطقه ای در شرق پاریس فرانسه برای برافراشتن مجسمه خانم کارلا برونی همسر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در لباس یک خدمه ، خشم اپوزیسیون در این کشور را برانگیخته و البته موجب شرم زده گی بانوی اول فرانسه هم شده است.
جاکوئس مارتین که از هم حزبی های نیکولاسارکوزی هم به حساب می آید در توضیح علت این طرخ خود می گوید: کارلا برونی نماد زن مهاجر ایتالیایی است که پیش از پیوستن به جمع مدل های اروپایی در یک کارخانه کار می کرده است.این مجسمه می تواند نماد فرصت هایی باشد که فرانسه در اختیار مهاجران قرار می دهد.
زمانی که رسانه های فرانسوی این خبر را منتشر کرده و در توضیح چگونگی ساخت این مجسمه به ارتفاع بیش از ۲ متر آن و هزینه ۸۰ هزار یورویی اش اشاره کردند، اعضای اپوزیسیون این حرکت را غیرضروری خواندند. این بار در این اعتراض دوستان کارلا برونی هم با مخالفان نیکولا سارکوزی همراه هستند.
یک منبع نزدیک به کارلا برونی در خصوص مدل شدن وی برای مجسمه ساز این طرح می گوید: کارلا پیش از آنکه بانوی اول فرانسه شود مدل بود اما پس از ازدواج با رئیس جمهور این شغل را کنار نهاده و تنها گاهی به شکل تفریحی آن را انجام می دهد. وی قبول کرد که مدل این مجسمه ساز شود اما قرار نبود اسمی از وی در این خصوص برده شود.
ویلیام گیب از اعضای اپوزیسیون در فرانسه در این خصوص می گوید: این که شما یک آرایشگر و خواننده ایتالیایی را به لباس کارگران درآورید کاملا مضحک و ابلهانه است. این توهین به کارگرانی است که این نماد به اسم آنها ساخته می شود اما در حقیقت تبلیغی برای یک مهاجبر ثروتمند به نام کارلا برونی است. کارلا برونی هیچ گاه نماینده قشر کارگر نبود.
قیمت نهایی این مجسمه ۸۲ هزار یورو برآورد شده که تاکنون مجسمه سازش ۴۲ هزار یورو را دریافت کرده است.