درپی تشدید درز اخبار فساد مالی و اخلاقی از درون شبکه بی بی سی فارسی در ماه های اخیر، مدیران بالادستی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا تلاش می کنند اذهان عمومی را از افتضاحات رخ داده منحرف کنند.

“وطن امروز” نوشت: مارک تامپسون، مدیرکل بی بی سی در یک گفتگوی تلویزیونی سعی کرد به کمک نیروهایش در بخش فارسی بیاید و اذهان عمومی را از افتضاحات رخ داده در درون این شبکه منحرف کند.

تامپسون همچنین از دیگر دولتها و رسانه های بین المللی در این زمینه درخواست کمک کرده است.

این درخواست تامپسون بیش از پیش نشان می دهد اوضاع در درون این شبکه از کنترل خارج شده است.

همچنین؛ تامپسون به طرز ناشیانه ای اعتراف کرده که برخی اعضای بخش فارسی تلویزیون بی بی سی مخفیانه با ایران همکاری می کنند. احتمالا همین امر باعث عصبانیت مدیران شبکه شده و آنها را به واکنش های عجولانه واداشته است؛ چرا که برخی اخبار درز کرده به بیرون به گونه ای بوده است که از دید مدیران این شبکه فقط می تواند منبع نشر داخلی داشته باشد.

تامپسون همچنین وجود مواردی چون فساد مالی، رشوه گیری، تجاوز و روابط نامشروع در این شبکه را رد کرده است.

پیش از این شایع شده بود که برخی اعضای بی بی سی فارسی به علت فضای نامطلوب شبکه، تقاضای بازگشت به ایران را کرده اند.