مردی در دادگاه خانواده حضور پیدا کرد و مدعی شد که با اصرار پدرش تن به ازدواج با همسرش که همسایه قدیم آنها بود،‌ داده است ولی امروز بعد از ازدواج دو فرزندش، خواهان جدایی است.
 مرد میانسالی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی شعبه ۲۴۵ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.۳۲ سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد

این مرد در حضور قاضی این شعبه با بیان اینکه اسفند سال ۱۳۵۹ با همسرش ازدواج کرده است، اظهار داشت: طی ۳۲ سال زندگی مشترک در کنار همسرم تمام مشکلات را تحمل کردم تا فرزندانمان ازدواج کنند.

وی با اشاره به اینکه رفتارهای همسرم عذابم می‌دهد، ادامه داد: من و همسرم در همسایگی یکدیگر بودیم که بعد از گذشت ۲ سال با رفت‌و آمد‌های زیاد با یکدیگر ازدواج کردیم و حاصل زندگیمان ۴ فرزند است که تا امروز برای آنها چیزی کم نگذاشته‌ام.

مدت طولانی است که یکدیگر را تحمل می‌کنیم

مرد در حضور قاضی با بیان اینکه من و همسرم مدت طولانی یکدیگر را تحمل کردیم، اظهار داشت: در حال حاضر که فرزندانمان ازدواج کرده‌اند، می‌خواهم از همسرم جدا شوم.

وی ادامه داد: ما به خواسته پدرا‌نمان با یکدیگر ازدواج کردیم و در آن زمان سن زیادی برای درک امر ازدواج نداشتیم و به مرور در زندگی مشترک متوجه عدم تفاهم و ناهماهنگی با یکدیگر شدیم.

همسرم حاضر نیست قبول کند که با یکدیگر تفاهم نداریم

مرد بیان کرد: همسرم حاضر نیست این واقعیت که با یکدیگر تفاهم نداشته و باید از هم جدا شویم را قبول کند به همین دلیل امروز در دادگاه حضور ندارد.

مرد عنوان کرد:‌ می‌خواهم از همسرم جدا شده و باقیمانده عمرم را با آرامش و بدون او زندگی کنم.

فارس -قاضی این شعبه بعد از شنیدن اظهارات مرد او را به مصالحه و مراوده با زن دعوت کرد و از او خواست که در خصوص درخواستش بیشتر فکر کرده و با زن کنار بیاید و جلسه را بعد از چند دقیقه پایان داد.