لفاظی های رژیم صهیونیستی در زمینه تهدید نظامی، ابزاری برای وادار کردن ایران به مذاکره است.
بی بی سی ضمن انتشار این تحلیل، به سخنان اخیر نتانیاهو پرداخت که خطاب به اعضای کابینه خود گفته بود بیش از این درباره حمله به ایران ورّاجی و پرگویی نکنند چرا که زیان های سنگینی برای اسرائیل در پی دارد و تل آویو را در خط مقدم مواجهه با ایران قرار می دهد.
بی بی سی ایجاد انفعال در ایران را یکی از اهداف جنگ تبلیغاتی اسرائیل توصیف کرد و افزود: منفعت احتمالی کوبیدن بر طبل تهدید نظامی، این است که ایران با مشاهده جدی تر شدن احتمال درگیری، از باب مذاکره وارد می شود.
بی بی سی درباره هدفگذاری صهیونیست ها از تهدید نوشت: در این صورت دیپلمات های آمریکایی و غربی روی این موضوع تاکید خواهند کرد که اگر همکاری برای تشدید تحریم ها صورت نگیرد، احتمال وقوع جنگ بیشتر است پس برای وقوع جنگ باید تحریم ها را افزایش داد(!) اما به نظر می رسد اکنون آمریکا خود احساس می کند تاکید روی حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران می رود تا به جای مفید بودن به عاملی تخریبی تبدیل شود. سخنان اخیر نتانیاهو نشان دهنده وجه تخریبی موضع گیری های متعدد مقامات اسرائیل در مورد حمله به ایران است. وی این سخنان را وراجی خوانده و گفته است که چنین صحبت هایی به شدت برای اسرائیل زیان بار است و علاوه بر قرار دادن اسرائیل در خط مقدم ماجرا، به تحریم ها نیز ضربه می زند.
یادآور می شود روز گذشته شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی با اذعان به استواری و بی باکی جمهوری اسلامی و بی آن که به تهدیدهای مقامات این رژیم اشاره کند گفت: حکومت ایران هیچ گونه رفتاری که حاکی از کوتاه آمدن و مثبت باشد از خود نشان نمی دهد و پیوسته از تخریب و نابودی سخن می گوید.
وی با اقدام نظامی مخالفت کرده و گفته که باید روش های غیرنظامی را به آزمون گذاشت.