جنازه «فرشاد محمدی» تبعه ایرانی که حدود یک ماه پیش توسط پلیس مونترال کانادا با شلیک سه گلوله به قتل رسید، با پیگیری‌های وزارت خارجه کشورمان به زودی به کشور بازگردانده و به زادگاهش -کردستان- منتقل می‌شود.

فارس -دولت کانادا قصد داشت جنازه این شهروند ایرانی را بسوزاند که به دنبال یاداشت اعتراضی سفارت ایران در کانادا به وزارت این خارجه کشور، پیگیری‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانواده محمدی جنازه این تبعه ایرانی به کشور منتقل خواهد شد.