سایت صدای آمریکا: او در سال های گذشته از جمله در زمان دولت خاتمی و دولت احمدی نژاد روحیه انتقادی خود را نشان داده و سخنران تاثیر گذاری است. من فکر می کنم حتی اگر آقای مطهری در لیست گروه های اصولگرا هم نباشد، باز امکان پیروزی او در انتخابات وجود دارد.

به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، سایت صدای آمریکا (VOA) حذف منتقدان اصولگرا از لیست جبهه متحد را بیشتر به عملکرد شان در قبال سرکوب معترضان بعد از انتخابات مرتبط می داند تا انتقادات شان از دولت و می نویسد: «حذف این چهره ها بیشتر از اینکه بخاطر انتقادات شان از دولت باشد، بخاطر عملکرد شان در قبال اعتراضات بعد از انتخابات است.»
این سایت افزود: «دوستان اصولگرای آنها معتقدند چهره هایی چون “مطهری” ، “کاتوزیان” و “عباسپور” در قبال آنچه آنها “جریان فتنه” می دانند موضع شدید نگرفته اند. این به واقعیت نزدیک تر است وگرنه سایر منتقدان دولت مانند “احمد توکلی”، در لیست اصولگرایان حاضر اند.»
این سایت در ادامه موقعیتی مشابه در مجلس هفتم را یادآوری کرد. اصولگرایان منتقد مجلس هفتم پس از خروج از لیست جبهه متحد اصولگرایان و حضور به عنوان کاندیدای مستقل نتوانستند رای لازم را کسب کنند. صدای آمریکا اعتقاد دارد که این سرنوشت برای اخراجی های جدید جبهه متحد اصولگرایان اتفاق نمی افتد و در سخنانی دو پهلو حضور در لیست اصلاح طلبان را به آن ها پیشنهاد می دهد. سایت صدای آمریکا نوشت: «فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هر چند که نمایندگی طیف اصلاح طلبان را ندارند اما آن طور که گفته می شود این چهره های منتقد اصولگرا را جذب خواهد کرد.»
این سایت در پایان مدعی شانس زیاد علی مطهری برای انتخاب دوباره به عنوان نماینده مجلس می شود و با تعریف از نماینده فعلی مجلس نوشت: «او در سال های گذشته از جمله در زمان دولت خاتمی و دولت احمدی نژاد روحیه انتقادی خود را نشان داده و سخنران تاثیر گذاری است. من فکر می کنم حتی اگر آقای مطهری در لیست گروه های اصولگرا هم نباشد، باز امکان پیروزی او در انتخابات وجود دارد.»
البته حمایت و استقبال صدای آمریکا و گروه های اپوزیسیون از مواضع و شخصیت علی مطهری مسبوق به سابقه بوده، به طوری که علیرضا نوری زاده یکی از اشخاص بدنام در میان ضد اپوزیسیون در مراحلی که تایید صلاحیت مطهری با مشکل مواجه شده بود در سخنانی به حال مجلس بدون مطهری اظهار تأسف کرد.
جالب اینکه با وجود حمایت علنی ضد انقلاب و عناصر وابسته به سرویس های جاسوسی از مطهری و نصایح دلسوزان انقلاب و علاقه مندان به شهید مطهری، وی همچنان با اصرار به رفتارهای پر حاشیه خود ادامه می دهد.