در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با دبیرکلی شهاب الدین صدر به طور رسمی اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر بدنبال انتشار لیست جبهه متحد اصولگرایان و حذف افرادی که امیدوار به حضور در این لیست بودند جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با دبیرکلی شهاب الدین صدر با حضور بیش از ۲۵ تشکل اصولگرا اعلام موجودیت کرد.

بر اساس این گزارش انجمن اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی فرهنگیان ایران، جامعه اسلامی کارگران و حزب اسلامی ایران زمین از جمله تشکل های حاضر در این جبهه هستند.

جلسه اعلام موجودیت این جبهه دوشنبه شب برگزار شد.