نامه جمعی از نمایندگان به رئیس‌جمهور

به گزارش افق نیوز/  ۱۵ نماینده در نامه ای به رییس جمهورتاکید کردند که از آنجایی که خدمات درمانی ایثارگران امری تخصصی است انتظار می رود دولت خدمات درمانی جانبازان و ایثارگران را متمرکز در بنیاد شهید انجام دهد.

در این نامه آمده است: دولت در حالی به استناد ماده ۱۳ قانونجامع خدمات رسان به ایثارگران از ابتدای ۹۷ رویه منظم بیمه تکمیلی را به دستگاه های اجرایی محول نمود که زیرساخت های آن را تعبیه نکرده است، این موضوع موجب از بین رفتن آرامشروحی و روانی ایثارگران و بازنشستگان شده است، همچنین این موضوع سبب تغییر در درمان ایثارگران و جانبازان در مراکز درمانی شده است.

در ادامه این نامه بیان شده است: امروز برای جانبازان و ایثارگران بازنشسته با توجه به وضعیت خاص صندوق های بازنشستگیسردرگمی ایجاد شده است، از این رو به لحاظ شان و مقام والای ایثارگران دستور فرمایید تا خدمات درمانی جانبازان و ایثارگران در بنیاد شهید تمرکز کر ده و آنچه از بودجه که قرار است از هر مبلغی در اختیار وزارت خانه ها قرار گیرد به بنیاد شهید داده شود تا سردرگمی و دغدغه آنان مرتفع شود.

فارس