این داوطلب نمایندگی که صلاحیت وی مورد تایید قرار گرفته است، همچنان ریاست یکی از هیات های ورزشی قزوین را برعهده دارد.

بنا بر اخبار رسیده، پیشنهاد سکانداری یکی از فدراسیون های ورزشی چند ماه قبل با این داوطلب نمایندگی مجلس در میان گذاشته شده اما وی برای حضور در رقابت انتخاباتی ۱۲ اسفندماه، از این پیشنهاد صرف نظر کرده است.

یک ورزشکار فعال در رشته وزنه برداری نیز خود را برای رقابت سنگین دور نهم مجلس از یک شهرستان استان قزوین آماده کرده است.