ایلنا: کنعانی مقدم گفت: اگرچه نام لاریجانی در لیست قم قرار دارد ولی متاسفانه از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی بیانیه‌ها و شب نامه‌ها علیه وی در قم توزیع می‌شود که این مساله جای نگرانی و تامل دارد.

وی افزود: این قضیه تخلف انتخاباتی و هتک حرمت به مسئولان نظام محسوب می‌شود.