تظاهرکنندگان اوکلند قسم خوردند که از این به بعد علاوه بر تظاهرات و راهپیمائی دست به عملیات های های نظامی و مسلحانه می زنند

به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، سایت خبری سی ان ان یکشنبه ۵ فوریه (۱۶ بهمن) اعلام کرد: «تظاهرکنندگان اوکلند قسم خوردند که از این به بعد علاوه بر تظاهرات و راهپیمائی دست به عملیات های های نظامی و مسلحانه می زنند.»
بنا بر این گزارش شب گذشته تعدادی از تظاهرکنندگان جنبش وال استریت در اعتراض به برخوردهای شدید پلیس طی چند ماه اخیر با معترضین، به صورت مسلح دراعتراضات حضور پیدا کردند.
این افراد اعلام کردند که دیگر وقت آن رسیده تا به تظاهرات خود شدت عمل بیشتری نشان دهیم.
ازطرفی پلیس شهر اوکلند در هشداری، بدون هیچ اشاره ای به برخوردهای خشن خود با مردم، اعلام کرده که دیگر با تظاهرکنندگان مدارا نخواهد کرد.
سی ان ان در تفسیر این خبر افزود: «عملیات نظامی، واکنش معترضین جنبش وال استریت درقبال سرکوب های شدید پلیس با آنها می باشد.»
درآخرین اقدام شب گذشته نیز جمعیت بسیاری با لباس سیاه، در پارک بیرون مرکز فرهنگی اوکلند جمع شدند.