فداکاری عجیب یک مرد ازدواج با دوست سرطانی در بیمارستان + عکس
روز یکشنبه نامزد وفادار این خانم برای اینکه بتواند باقی لحظات عمر این زن را درکنارش باشد مراسم ازدواج را در بیمارستانی که وی در آن بستری بود برپا کرد او جلوی تخت این زن زانو زد و از او خواست با وی ازدواج کند.
پرستاران و پزشکان شاهد این ازدواج بودند ، این خانم ۲۶ ساله در حالیکه برایش امکان پوشیدن لباس عروس وجود نداشت یک تی شرت سفید با کلمه عروس جلوی آن به تن کرد و ویلچری با تزیین بادکنک صورتی وی را تا محراب ازدواج برد و پسر کوچکش با دسته گلی در دست کنار مادر به راه افتاد
نامزد این زن زمانی که دید حال وی رو به وخامت گذاشته است تصمیم گرفت عشقش را به وی با ازدواج کردن در این مدت کوتاه جاودانه کند

فداکاری عجیب یک مرد ازدواج با دوست سرطانی در بیمارستان + عکس
فداکاری عجیب یک مرد ازدواج با دوست سرطانی در بیمارستان + عکس
فداکاری عجیب یک مرد ازدواج با دوست سرطانی در بیمارستان + عکس