مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تعیین ضوابط جدید ارزشیابی مدارک دانش آموختگان دانشگاه‌های آذربایجان خبرداد و گفت: براین اساس دانشجویانی که از اول فوریه ۲۰۱۲ شروع به تحصیل می‌کنند باید شرایط جدید را داشته باشند.

محمد حسین مجلس آرا افزود: دانشجویانی که خواستارند در کشور آذربایجان به تحصیل ادامه دهند باید قبل از اخذ پذیرش گواهی قبولی آزمون زبان از جمله آیلس، تافل و .. را داشته باشند.

وی اظهار کرد: شرط معدل برای ادامه تحصیل دانشجویان دیپلمه ۱۴ به بالا، برای دانشجویان کارشناسی ۱۵ به بالا و برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز ۱۶ به بالاست.

به گفته وی، گروه آموزشی دانشجویان برای ادامه تحصیل باید با گروه مقطع قبلی هماهنگی داشته و همچنین متقاضیان جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری نیز باید رشته تحصیلیشان هماهنگ با رشته مقطع قبلی باشد.

ایسنا -مجلس آرا خاطرنشان کرد: همچنین متقاضیان جهت ادامه تحصیل در کشور آذربایجان باید ظرف شش ماه زبان کشور مربوطه را فرا گیرند.