به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه درساعت ۹ و ۴۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه امروز در این منطقه رخ داد.

شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری، موقعیت جغرافیایی وقوع این زمین لرزه را در ۵۲/۲۸ درجه عرض شمالی و ۳۵/۵۱ درجه طول شرقی ثبت کردند.

هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه نرسیده است.