عضو خوش نشین حزب مشارکت که در بروکسل مبارزه(!) می کند، می گوید قلب جنبش سبز در زندان اوین و رجایی شهر می تپد.
رجب مزروعی به اعتبار تعداد گاف هایی که داده به عنوان «آقای سوتی» در حزب مشارکت شناخته می شود. او از یک سال و نیم پیش و در حالی که در معرض هیچ گونه احضار و بازداشتی نبود، ترجیح داد به همراه پسرش به بروکسل برود و از یوروها و دلارهای اعطایی بهره مند شود و البته چند وقت یکبار هم بیانیه هایی به نام حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب (شاخه خارج کشور)، جمعی از نمایندگان ادوار، جمعی از جوانان اصلاح طلب، شورای هماهنگی سبز(به همراه اردشیر امیرارجمند) صادر کند.
آقای «مرگ موش» اخیرا در مقاله ای، به اوضاع وخیم فتنه گران پرداخته و بی آن که به نامزدی ۷۰۰ اصلاح طلب در انتخابات اشاره کند، نوشته است: پس از بسته شدن راه انتخابات بر روی اصلاح طلبان، بخشی از نیروها به این نتیجه رسیده اند که دیگر امید بستن به اصلاحات درون نظام بیهوده است و باید به دنبال تغییر نظام بود آن هم به هر شیوه ای! حتی اگر به کمک نیروی خارجی و حمله نظامی باشد، و این در حالی است که میدان مانور اصلاح طلبان روز به روز برای دفاع از راهبرد اصلاحات سخت تر و تنگ تر شده است و چهره های شاخص این جریان نیز به دلیل محدودیت ها و شرایط نظامی امنیتی قادر به اعلام نظر و تحلیل و تبیین اوضاع و ارتباط با بدنه نیستند. البته بخشی از نیروهای جوان نیز در دام توری افتاده اند که حاکمیت برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه گسترده است و با توجه به شرایط حادث از هرگونه تغییر مایوس گشته و به کناره گیری از عالم سیاست رو آورده و راه عافیت زندگی را در پیش گرفته اند و بعضا هم اینان بذر ناامیدی در دل دیگران می پاشند و در زمین بازی حاکمیت مشغول به بازی و گل زدن به تیم سبزند!
وی با توهین به خلقیات ایرانیان می افزاید: یکی از خلقیات و روحیات غالب ایرانیان عجول بودن است و دیگری افراط و تفریط، به تعبیر یک نظریه پرداز در عرصه فردی یا جمعی جامعه ما «جامعه کلنگی» یا «کوتاه مدت» است و از این روست که یک روز به خیابان می آییم اما روز دیگر به «خانه» می رویم و به گونه ای تسلیم شده و سکوت می کنیم که گویا اصلا قبلا انقلابی برای رفع اینها نبوده است!
وی درباره اخلاق فرصت طلب خود و این که چرا نایستاد تا مبارزه کند، توضیحی نداد.
گفتنی است اخیرا اردشیر امیرارجمند دیگر عضو شورای دو نفره «هماهنگی سبز» (مقیم پاریس) در راستای نزدیکی بیشتر به سازمان سیا، به مصاحبه با ارگان این سازمان (رادیو فردا) تن داد. وی در این مصاحبه با تشکیک و اعتراض خبرنگار رادیو فردا مواجه شد که «فعالان سیاسی معتقدند راهپیمایی های شما به خصوص در اسفند سال گذشته با استقبال مواجه نشد». او این واقعیت را انکار کرد و گفت: تجمع اسفند موفقیت آمیز بود و بعد از آن، ۲۲ خرداد هم تجمع داشتیم(؟!!) که آن هم موفق بود.
ظاهرا بالاترین در واکنش به همین اظهارات مزروعی و ارجمند نوشته است: «آقایان شورای هماهنگی ما گوسفند نیستیم که بیانیه های تحقیرآمیز دعوت به راهپیمایی سکوت از ساعت ۴ تا ۷ می دهید. مگر ما گله شما هستیم. واقعا شرم بر شما و بیانیه های شما!