رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای طرح افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، برای حمایت از بخش تولید و صنعت، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را حفظ کردیم و بنابراین بخش صنعت با مشکلی مواجه نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ محمود بهمنی افزود: افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط کنونی در نظر گرفته شده است و بسته به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان‌های دیگر متفاوت خواهد بود. وی اضافه کرد: اگر روند تورم کاهنده باشد، این انگیزه سپرده‌گذاری مثبت است و اگر تورم روند افزایشی داشته باشد، وضع به صورت دیگری خواهد بود.

بهمنی ادامه داد:‌ به همین علت برای سال ۱۳۹۱ بسته سیاستی اعلام نشده است و با توجه به شرایط کشور و میزان تورم موجود و آثار اقتصادی آن، تصمیمات لازم برای ادامه این برنامه گرفته خواهد شد. وی اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات مسکن مهر را نیز مانند سال گذشته ۱۱ درصد حفظ کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سود عقود مبادله‌ای هم برای دوره بازپرداخت کمتر از دو سال ۱۲ درصد و برای دوره بازپرداخت بالای دو سال ۱۵ درصد خواهد بود.

وی همچنین نرخ سود عقود مشارکتی را ۲۱ درصد اعلام کرد.