علی‌رغم گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر که دادستان سابق تهران را دارای مصونیت قضایی عنوان کرده بود،‌ سعید مرتضوی به دلیل شکایت حاج محمود عطار فردا در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر و از خود دفاع خواهد کرد.

پیمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو با خبرنگار قانون و در واکنش به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر اینکه قضات مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک از مصونیت برخوردارند، گفت: همانطور که رییس قوه‌قضاییه و دادستان تهران گفته‌های احمد شهید در رابطه با مصونیت قضات مرتبط با پرونده کهزیرک را تکذیب کرده‌اند، بنده نیز به عنوان یکی از شکات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران وظیفه خود می‌دانم که سخنان گزارشگر ویژه را تکذیب کنم.

حاج محمود عطار که در ارتباط با پرونده موسوم به باند پالیزدار در زمان تصدی دادستان سابق تهران مدتی در بازداشت بود و بعد از صدور حکم تبرئه از سوی محاکم قضایی، ‌علیه دادستان وقت شکایت کرده است، ادامه داد: برخلاف اظهار نظر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، پرونده اتهامی سعید مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت منجر به تعلیق دادستان سابق از سمت قضایی شد و هم اکنون پرونده وی جهت رسیدگی به جنبه کیفری شکایت اینجانب و سایر دوستان به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

عطار که خود وکیل دادگستری نیز است، از نوبت رسیدگی به شکایتش علیه دادستان سابق تهران خبرداد و گفت: قرار است صبح فردا بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت جلسه رسیدگی و محاکمه متهمان پرونده را برگزار و طبق قانون دادستان سابق تهران نیز فردا باید در این جلسه برای دفاع از خود حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: بسیار مناسب بود که گزارشگر سازمان ملل پیش از هرگونه اظهارنظر در این رابطه تحقیق و سپس به تهیه گزارش مبادرت می‌کرد.