رئیس رژیم کودک کش صهیونیست از فتنه گران خواست به جمهوری اسلامی پایان دهند.
به گزارش رادیو اسرائیل شیمون پرز به جماعت اپوزیسیون گفته است: شما حق دارید از جمهوری اسلامی شرمنده باشید. پس برای آن که عزت خود را به دست آورید باید اقدام کنید. البته من خواهان انقلاب شما نیستم و تنها می خواهم که شما خود را از پیامدهای انقلاب پیشین رها کنید.
وی در رابطه با تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا گفت: تحریم نفت ایران بسیار اهمیت دارد و همچنین اقداماتی که از سوی آمریکا در مورد بانک مرکزی ایران می شود، کار درستی است و مسلماً بر حکومت ایران اثر خود را خواهد گذاشت. ولی هنوز کارهای بسیاری باقی مانده که در مورد ایران انجام شود که البته هدف از آنها، فشار آوردن بر ملت ایران نیست.(۱)
یادآور می شود پرز در اوج آشوبگری فتنه گران ضمن حمایت از آنان تصریح کرده بود جنگ اسرائیل با ایران از داخل مرزهای ایران شروع می شود. فتنه گران در اولین ایستگاه پس از شروع آشوب ها و در روز قدس (شهریور ماه) سال ۸۸ ماهیت صهیونیستی خود را نشان دادند و ضمن خط کشیدن روی جمهوری اسلامی، شعار نه غزه نه لبنان را به نفع اشغالگران صهیونیست سردادند. این شعار روز قبل از روز قدس، از سوی سایت وزارت خارجه اسرائیل دیکته شده بود. با این همه اضمحلال فتنه به دست توانای ملت ایران و تودهنی بزرگی که شبکه داخلی- خارجی آشوب در روز ۹ دی ۸۸ خوردند، باعث شد تا پرز بگوید توقع انقلاب(!) از اوباش سیاسی ندارد.
خاطرنشان می شود طی یک سالی که از فوران خشم ملت های مسلمان و آغاز انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه می گذرد، رئیس و نخست وزیر و وزیر خارجه و رئیس سرویس جاسوسی و رئیس ستاد مشترک ارتش و بسیاری از مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی با ترس و لرز تمام تصریح کرده اند که این انقلاب ها را زیر سر انقلاب اسلامی ایران برآمده از زلزله ای می دانند که انقلاب سال ۱۹۷۹ علیه نوکران غرب در منطقه به راه انداخت. آنها همچنین گفته اند چیزی که به عنوان بهار عربی و بهارانقلاب ها در منطقه یاد شده، می تواند عملاً به خزان و زمستان اسرائیل منتهی شود.
مئیر داگان رئیس سابق موساد اخیراً در مصاحبه با فیگارو تصریح کرده بود: مهم ترین واقعه سال های اخیر انقلاب ۱۹۷۹ ایران به عنوان واقعه ای بنیانگذار و مؤسس است و آنچه ما با آن زندگی می کنیم، محصول و عواقب همین انقلاب در منطقه است.
اما درباره «عزت» و «شرم» مورد اشاره از سوی شیمون پرز نیز باید گفت بسیاری از گروه های اپوزیسیون مستقیم یا غیرمستقیم سر در توبره موساد دارند و از ارتکاب انواع خیانت ها به کشور و ملت- از ترور گرفته تا جاسوسی و بازی در نقش سیاهی لشکر و نیروی میدانی- دریغ نمی کنند.