با حکم عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ محمد تقی حسینی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بین الملل منصوب شد.

پیش از این توکل حبیب‌زاده عهده دار این سمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. تقی حسینی قبل از این در وزارت امور خارجه به عنوان کار‌شناس ارشد سیاست خارجی فعالیت داشته است.