شورای نگهبان در اطلاعیه ای اعلام کرد: آن عده از داوطلبان نمایندگی سومین میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری که از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده اند می توانند در مدت ۳ روز فرم شکایت خود را تنظیم کنند و به دفاتر نظارت و بازرسی این شورا تحویل دهند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سومین میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد:‌ براساس تبصره دو ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری این افراد می توانند حداکثر در مدت ۳ روز از تاریخ ابلاغ در وقت اداری به نشانی دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان ها و یا در تهران به نشانی خیابان امام خمینی روبروی دانشگاه افسری امام علی (ع)، خیابان فلسطین، شورای نگهبان مراجعه و پس از دریافت فرم شکایت خود را تنظیم و پس از تحویل، رسید دریافت کنند.