طی حکمی از سوی محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، محمد حسن عالمی به عنوان سرپرست معاونت ورزشی باشگاه پرسپولیس منصوب شد.
افق – سایت باشگاه پرسپولیس، در حکم رویانیان به عالمی آمده است: ” نظر به سوابق و تجارب ارزشمند حضرتعالی در سطوح مختلف مدیریت ورزش و بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم باشگاه، به موجب این حکم شما را به عنوان «سرپرست معاونت ورزشی» باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) منصوب می نمایم.

امید است با بهره گیری از عناصر مومن و کارآمد و برنامه ریزی مناسب در جهت استمرار موفقیت های باشگاه گام های اساسی برداشته شود. از خداوند متعال برایتان در این مسئولیت موفقیت و سربلندی آرزومندم.

در چارت جدید سازمانی باشگاه پیروزی (پرسپولیس) چهار معاونت در نظر گرفته شده است.