صبح امروز دو بار شهر داوود آباد استان مرکزی لرزید.

زمین لرزه ها از ۲۵دی در استان مرکزی آغاز شده و تاکنون ۵۳ بار شهر های داوود آباد ، آشتیان و فرمهین و روستاهای اطراف در استان مرکزی را لرزانده است با این حال ۹۸ درصد زلزله ها در شهر داودآباد روی داده است.

به گزارش و احد مرکزی خبر ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وقوع این زمین لرزه ها را در ساعت ۶ و ۵۴ دقیقه به قدرت  ۲ و۵ و ساعت ۷ و ۳۶ دقیقه صبح امروز به قدرت۲ و۷ دهم در مقیاس ریشتر اعلام کرد.

این موسسه کانون زمین لرزه ها را شهر داوود آباد اعلام کرد.

شهر داود آباد ۳۲ کیلومتری اراک قرار دارد.

بازوند معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت : این زلزله ها تاکنون خسارتی نداشته است.