کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس از وجود استانداردهای من درآوردی و دست و پاگیر در دانشگاه‌ها که جلوی افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های کشور را گرفته است، انتقاد کرد.

به گفته وی در دانشگاه‌های تاپ و درجه اول دنیا هر استادیار تا ۱۰ دانشجوی دکتری را می‌تواند هدایت کند. در حالی که در ایران در این زمینه محدودیت‌های زیادی وجود دارد.

وزیر علوم با بیان اینکه سدهای کاذبی برای عدم افزایش تحصیلات تکمیلی در کشور به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: هیئت علمی در کشور وجود داشت که طی ۱۲ سال اجازه نداده بودند هیچ عضو جدیدی به آن اضافه شود.

وی با تأکید بر اینکه می‌توان با امکانات موجود ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی را تا ۳ برابر ظرفیت موجود افزایش داد، گفت: برای افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمهیدات ویژه‌ای درنظر گرفته شده است.